• Jacobs Malden Belastingadvies

  • info@jacobsmalden.nl
  • 06 - 19 14 47 43

Aangifte

Jacobs Malden verzorgt uw jaarlijkse aangifte bij de Belastingdienst. Ook incidentele, soms eenmalige, belastingaangiften kunnen worden verzorgd. Belastingaangiften worden tijdig, correct en conform de wettelijke verplichtingen verzorgd en ingediend. Bovendien kan gezocht worden naar oplossingen voor de fiscale vragen die u heeft of die naar aanleiding van de aangifte naar voren komen. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Jacobs Malden Belastingadvies kan o.a. de volgende soorten belastingaangiften verzorgen:

  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Aangifte dividendbelasting
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte loonheffingen 
  • Aangifte schenkbelasting
  • Aangifte erfbelasting
  • Aanvraag toeslagen

Indien gewenst voert Jacobs Malden Belastingadvies correspondentie en overleg met de Belastingdienst en (financiële) instanties over belastingaangiften, -aanslagen en -beschikkingen. Ook verzorgt Jacobs Malden Belastingadvies bezwaarschriftprocedures over belastingzaken (bijvoorbeeld over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of WOZ waardebeschikking).

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Lianne Jacobs.